K

 

kabala

szerencsét hozó tárgy v. cselekedet, babonás hit vmiben

kabaré

dalcsarnok, élcszínház (MA), mulató, élc- v. gúnyműsor (PSz), derűműsor (MA), tarka est

kabin

háló- vagy utasfülke (hajón); öltözőfülke (fürdőben), kis faházikó (vízparton); gép v. repülőgép vezetőjének fülkéje; függővasút fülkéje

kabinet

kormány (tárcavezetők összessége), szűkebb kormány (irányító tanács); benyíló, kisszoba, oldalszoba

kadencia

hanglejtés; zene zárlat, záradék, mérték, ütem

kadét

hadapród, tisztjelölt

kaftán

kabát, köntös

kajál

cigány eszik, eszeget, eddegél, majszol, csipeget, falatozik, étkezik, táplálkozik, fogyaszt, ízlel, abrakol, torkoskodik, lakmározik, habzsol

kakofemizmus

durva szóhasználat; közönséges kifejezések és szavak szándékos használata

kakofónia

rossz hangzás, hangzavar, ricsaj, zenebóna, zsivaj

kaktusz

pozsgár, csodatövis

kalamajka

ukrán zűrzavar, felfordulás, baj, kellemetlenség

kalamitás

természeti csapás, szerencsétlenség; váratlan, bosszantó eset, baj, viszontagság

kaleidoszkóp

dolgok színes kavargása, tarka-barka színkép, színgazdagság; játékszer látványosan változó színekkel

kalendárium

naptárkönyv v. naptárfüzet (könyv v. füzet alakban kiadott naptár)

kaliber

átmérő (ágyúcső mérete, öble, a lőfegyver csövének belső átmérője); érték, méret, minőség, nagyság, űrméret

kalibrál

űrméretet vesz; mérőeszközt hitelesít; forgácsolással a kívánt keresztmetszetre esztergál v. mar (fémárut)

kalkulál

következtet, (ki)számít, számol, számot vet; megtervez, tervez(get)

kalkulátor

zsebszámológép, pötyi; számoló (személy),

kalligráfia

szépírás, annak művészete

kalocsni

sárcipő

kalória

táperő, tápértékegység

kamara

ipari, kereskedelmi v. értelmiségi érdekvédelmi testület (ügyvédi); némely országban törvényhozó szerv, képviselőház; királyi kincstár; éléstár

kamera

felvevő (gép, készülék)

kamerád

bajtárs, szövetséges, sorstárs, barát, pajtás, cimbora

kamilla

növ orvosi székfű, székifű, szikfű, székfűvirág, köhögő virág

kamion

tehergépkocsi (nagyméretű, zárt, általában nemzetközi áruszállításra használatos)

kampány

hadjárat; (választási) előkészítés, előcsatározások, harc, küzdelem, mozgalom, sajtóharc, toborozás; szokottnál megfeszítettebb, rövid időtartamú munka vmely alkalmi feladat megoldására

kampec

jiddis vége van, elveszett, odavan; elpusztult, meghalt; tönkrement, befellegzett vminek

kamra

fülke, lomtár; rekesz, üreg, szívüreg; élés~ élelemtár, éléstár

kamu

álcázás, megtévesztés, ürügy; ~flázs álcázás, leplezés, kendőzés, fátyolozás, palástolás, takargatás, falazás, titkolás

kanalizáció, kanalizálás

csatornázás; vmely útra terelés, levezetés, békés megoldás

kanapé

támlás, karfás, szövettel behúzott bútor (ülésre és fekvésre)

kanális

csatorna, csatornahálózat

kancellár

irányító beosztású államférfi; kormányfő (Ausztriában, Németországban); más magas állami v. egyházi tisztség; ~ia kormányfői hivatal

kandalló

kályha, cserépkályha, kemence, katlan, tűzhely

kandeláber

fáklyatartó, gyertyatartó, lámpaoszlop

kandidátus

jelölt, pályázó; tudományos fokozattal rendelkező kutató, tudós

kandikál

kukucskál, leskelődik, leselkedik

kannibál

emberevő, emberfaló; kegyetlen, vad, vérengző, vérszomjas ember

kanonizál

szentté avat, szentek jegyzékébe felvesz; elfogad, beiktat, törvényesít, kötelező szabállyá változtat, törzskönyvez

kantin

(üzemi, gyári) étkezde

kaotikus

rendetlen, rendezetlen, zűrzavaros (személyiség), kusza (helyzet)

kapacitál

győzköd, unszol, noszogat, bátorít, bíztatgat, ösztökél, rábír, vkit igyekszik rávenni, rábeszélni vmre

kapacitás

befogadó képesség; ágyszám (kórházban); kiterjedés, nagyság, tárlóképesség, térfogat, űrtartalom; termelőképesség; cselekvőképesség, felszereltség foka (műszaki munkához); szellemi felfogó képesség, fogékonyság, készség, rátermettség, szakértelem, tehetség; elismert jelesség, kiválóság, tekintélyes szakember, szakértő

kapilláris

fn hajszálcső, hajszálér; mn hajszálvékony

kapiskál

(meg)ért, felfog; sejt, pedz, dereng vkinek

kapitalizmus

tőkegazdaság

kapitális

mn főbenjáró, nagy fontosságú, fontos, lényeges, fővesztéssel járó; fn oszlopfő

kapitány

százados, csapatvezér, (had)vezér, (vár)-parancsnok, várnagy, főnök

kapitulál

leteszi a fegyvert, megadja magát; meghátrál, visszavonul, behódol

kapszula

tok, burok, hüvely (ostyából v. műanyagból, amely orvosságot tartalmaz); nyomásálló fülke, űrhajó fülkéje

kapucni

csuklya

kaput

odavan, tönkrement, vége, nincs tovább

karabiner

kampózár

karakter

jellem, egyéniség, jellemszilárdság, lelki erő; hajlam, lelkialkat, jellegzetesség, jellemző vonás; írásjel (betű, szám), leütés; ~isztikum jellemző sajátosság, jelleg, jellegzetesség, ismertetőjel, ismertetőjegy, -vonás; ~ológia jellemtan, jellemrajz, jellemosztályozás; a lélektan egyik ága

karambol

összeütközés (járműveké); közlekedési baleset v. szerencsétlenség

karantén

elkülönítés, vesztegzár (járványveszély esetén rendelik el)

karaván

sivatagi, hegyi utazók vonulata, csoportja, társasága; együtt haladó járművek, hajók sora

karát

drágakövek súlyegysége régen; az arany minőségegysége

karbunkulus

vörös színű drágakő; orv pokolvar, darázsfészek (több gennyes, gyulladásos kelés egymás mellett)

karburátor

porlasztó, gázosító; belső égésű gépek keverékképző berendezése

karcinóma

orv rákos daganat

kardigán

(Lord Cardigan angol tábornok) rövid, végig gombolt, kötött kabátka, kiskabát, dóka

kardinális

mn alapvető, fő (útvonal), nagy fontosságú, sarkalatos (kérdés); fn bíboros, bíbornok (egyházi méltóság)

kardiológus

szívgyógyász, szívszakértő

karfiol

kelvirág, virágkáposzta, rózsakel

kargó

(hajó)rakomány; szállítmány; a szállított rakomány biztosítása

karikatúra

torzrajz, gúnyrajz, jellegrajz; torzalak, torzítás, torzkép, torz mása; túlzás

karitatív

emberbaráti, jótékony(sági), népjóléti (intézmény)

karitász

lat jótékonyság, emberszeretet

karizma

varázsos, szinte földöntúli, természet feletti megnyerő, meggyőző erő, vonzerő, kisugárzás (egyéniségé); ~tikus szinte természetfölöttien vonzó, meggyőző erővel, varázserővel bíró személyiség

karmester

karnagy, zenenagy, karvezető, karigazgató

karnevál

dínomdánom, felvonulás, menet, mulatság, népünnepély (vidám, jelmezes, táncos vigadalom)

karnis

függönytartó, függönyrúd

karosszéria

(gépkocsi)felsőrész, burkolat, berendezés, fedélzet

karrier

pályafutás, elő(re)menetel, érvényesülés; életpálya (felívelő, gyors, sikeres); ~ista törtető, feltörő, könyöklő, akarnok, becsvágyó, nagyravágyó, népszerűség hajhász; ~t csinált befutott

kartell

egyezmény, közös megállapodás, szövetkezés, versenykorlátozó keret, szerződés (gazdasági, kereskedelmi)

kartográfia

térképészet, térképírás, térképrajzolás

karton

kemény, vastag, rétegesen ragasztott papír

kartoték

adatlap; adatlaprendszer; nyilvántartó, adattár; azt őrző fiókos bútor

kasíroz

papírlapot ellenállóbb, tartósabb anyagra ragaszt; nemesebb fedőréteggel borít; színházi kelléket készít

kastély

vár, várlak, főúri lak, úrlak; régen erődítménnyel körülvett

kaszárnya

laktanya, katonaszállás, katonalakház

kaszinó

kör, társaskör, egylet; játékbarlang; ~zik társalog, cseveg, beszélget; játékbarlangban játszik

kaszkadőr

színészhelyettes, zuhanómutatványos (veszélyes jelenetekben), veszélyszínész (MI); dublőr

kaszt

port zárt társadalmi csoport, réteg, amely származási és foglalkozási alapon szigorúan elkülönül, főleg Indiában

kasztrál

ivartalanít, (ki)herél

kassza

pénztár, pénztárgép, acél doboz (pénz tárolására)

kataklizma

szörnyű természeti csapás, istencsapása, istenverése, pusztító esemény

katalizátor

folyamatszabályozó anyag, vegyi folyamatot gyorsító v. lassító v. elősegítő, de benne részt nem vevő anyag

katalógus

(ár-, cím-, könyv-, név-, sor-) jegyzék; képes árjegyzék, árujegyzék

katapultál

kilövi, kiveti magát (az irányíthatatlanná vált repülőgépből); kilövi a repülőgépet (az anyahajóról egy erre való szerkezet segítségével)

katarzis

megtisztulás; erkölcsi, lelki-szellemi felemelkedés, tisztulás; különösen egy művészi alkotás (színmű) hatására

kataszter

nyilvántartás, földadókönyv, telekkönyv

katasztrofális

borzalmas, borzasztó, irtózatos, iszonyatos, jóvátehetetlen, megrendítő, menthetetlen, rettenetes, szörnyű, végzetes, vészes

katasztrófa

(rendkívüli méretű) természeti csapás, elemi csapás; tömeges baleset, szerencsétlenség; teljes összeomlás, végleges romlás, tönkrejutás, tönkremenés; hirtelen bekövetkező végzetes esemény, válságos állapot, sorsfordulat; végromlás, végveszedelem

katedra

szószék, előadói emelvény, dobogó; egyetemi tanszék

katedrális

székesegyház, főegyház (TÉ)

kategorikus

határozott, ellentmondást nem tűrő, feltétlen (kijelentés, parancs); tételes (ítélet); ~an föltétlenül, habozás nélkül, kereken

kategorizál

besorol, csoportosít, osztályoz

kategória

csoport, osztály, rovat, fajta, fogalomkör, kérdéskör, tárgykör, ténykör, ügykör, fokozat, minőségi fok

katekizmus, káté

(keresztyén) hittan, hittani kérdés-felelet; vmely tan, főleg a vallás alaptételeinek kifejtése kérdésekben és feleletekben

kaució

óvadék, pénzbiztosíték

kaucsuk

ruggyanta, rugmézga

kauzalitás

okszerűség, ok-okozati összefüggés

kavalkád

lovas (dísz)felvonulás, bemutató; színes, tarka, változatos, tömegeket vonzó eseménysor, népünnepély, forgatag, kavargás

kaviár

(hal)ikra

kazetta

doboz, szelence, tok; hangszalag, képszalag; rekesz; osztott mennyezet egy bemélyülő négyszögletes mezeje; ~ás plafon (bemélyülő négyszögletes mezőkre osztott) rekeszes mennyezet

kazuisztika

esettan (jogi, orvosi, hittudományi)

kábel

vezeték; több szálból összesodort huzalköteg, acélköteg; több egymástól elszigetelt érből álló, védőburkolattal ellátott vezeték; föld alá v. tengerfenékre süllyesztett vezeték; ~tévé vezetékes képhíd (földalatti vezetékeken továbbított képhíd adásrendszer)

kádencia

szépen hangzó, gyakran találó, bölcs, elmés, szellemes, mókás mondás, kész felelet

káder

fontos ember (szakszervezet v. mozgalom v. párt befolyásos munkatársa); vmely foglalkozási ág képzett szakembere, munkása; ~ez tudakozódik, érdeklődik (vki felől, hogy megvizsgálja szakmai, politikai alkalmasságát)

kálvária

kínszenvedés, sok szenvedéssel, hányattatással járó élet v. esemény(sorozat); keresztút

kámfor

káfor (BP)

kámzsa

hosszú ing (arab férfiak hordják), szerzetesi csuha (rendszerint csuklyával)

kánikula

hőhullám, rekkenő hőség, kutya meleg idő

kánon

szabály, törvény, előírás, kötelező minta, zsinórmérték, jogszabály; a Szentírás könyveinek megváltoztathatatlan összessége és szövege; a misének középső, állandó fő része; karének, sorének (egymás után különböző szólamban); jogszabályok, előírások a keresztény egyházakban, azok jegyzéke

kántál

énekel (elnyújtva, csúnyán), kornyikál, nyávog

kántor

előénekelő (egyházban), egyházi énekes, hangász

káosz

fölfordulás, összevisszaság, zagyvaság, zűr, zűrzavar; rendezetlen ősállapot, őskuszaság

káplán

segédlelkész, kispap, papbojtár, fiókpap

káplár

tizedes, altiszt

kápolna

Isten házacskája, szentély; imaház, bálványház

kárpit

függöny (ablakon, színházban), előfüggöny, díszfüggöny; bútorhuzat, bútorszövet; díszbevonat, díszhuzat; (fali)szőnyeg, falpapír

káté

katekizmus

kátrány

szurok

kázus

eset, esemény, dolog, ügy

keksz

lapos, száraz sütemény, aprósütemény

kemoterápia

gyógyszeres kezelés (rendszerint ráké); kórokozók elpusztítása vegyi anyagokkal

kemping

táborhely, sátortábor; közszolgáltatásokkal, alapszolgáltatásokkal felszerelt terület kirándulóknak, látogatóknak, országjáróknak

kennel

ang kutyatenyésztő v. kutyaidomító telep, intézmény; kutyaszállás, kutyaszálló

keramika

cserépművészet; égetett, mázas cseréptárgyak művészete

kerámia

mázas cserép, cseréptárgy (égetett, művészi)

kégli

lakás, legénylakás

kémia

vegytan, vegytudomány, vegyészet

kibic

kártyalesi, kukkancs, játékleső, külső szemlélő; ~el kukkancskodik, kukucskál

kifiguráz

csúfondárosan utánoz vkit, csúfot űz belőle, kicsúfol, kinevet

kifli

szarvas, szarvacska; kis félholdalakú kenyérféle, péksütemény

kinematika

mozgástan

kioszk

perzsa, tör elárusító bódé, kerti étkezde; kerthelyiség

klappol

összeillik, összevág, talál; sikerül (tervszerűen)

klastrom

kolostor

klassz

nagyszerű, kitűnő, kiváló, elsőrangú, első osztályú, osztályon felüli, fenséges, csodálatos, csodás, mesés, remek, rendkívüli, káprázatos, ragyogó, bámulatos, lenyűgöző

klasszikus

fn ókori, görög v. latin irodalom, művészet kimagasló képviselője

klasszikus

mn becses, elsőrendű, hagyományos, jellegzetes, műrangos (PSz), ókori, hírneves, értékes, maradandó értékű (műalkotás), örökbecsű, nagy (költő, zeneszerző), nemes, pompás, remek, tökéletes, mintaszerű, utolérhetetlen; fn remekíró, nagy festő, művész

klasszis

osztály, csoport; minőségi fok; kiváló mi-nőség; kiváló, kiemelkedő sportoló; kiváló tehetség

klauzula

záradék, kikötés, feltétel; függelék, zárómondat, zárótétel

klaviatúra

billentyűzet, billentyűk sora, rendszere

klán

kelta nagycsalád, nemzetség, törzs(szövetség); érdekszövetség

kleptománia

lopáskényszer; beteges, leküzdhetetlen lopási hajlam, kényszer; → pirománia

klérus

papság, papi rend

kliens

vevő, fél, ügyfél (képviselt v. megbízó)

klientéla, klientúra

vevők, vevőkör, megrendelők, ügyfelek (ügyvédnél), állandó magánbetegek (orvosnál) összessége, köre

klikk

érdekszövetkezet, érdekszövetség, érdekcsoport (néhány személyből álló), társaság, cimboraság

klimax

változás kora (nőknél); fokozás, tetőpont, csúcspont

klinika

gyakorló, oktató kórház (orvosképzést és kutatást egyaránt szolgáló egyetemi intézmény)

klip

jelenetsor, jelenetrész

klipsz

csiptető (fülbevaló), fülkapocs (TÉ), fülönfüggő

klisé

közhely, elkoptatott szólam; állandó minta, kapta, dúc, képdúc

klíma

éghajlat, égalj, égöv, vmely vidék időjárása; hangulat, környezet, légkör; ~tikus éghajlati; ~tizálás hőszabályozás, légpáraszabályozás

kloáka

lat szennygödör, szennyvízcsatorna; fertő, erkölcstelen környezet

klopfol

kiver (húst, szőnyeget), potyol

klozet

mellékhelyiség, illemhely

klón, clone

ang, fn sarj (MI), növény- v. állat- v. embermás (BL); egyetlen kiindulási egyedből, teljesen ivartalan szaporodással leszármazott sejtek v. szervezetek csoportja; egy így teremtett egyed

klór

fojtany (mérgező gáz)

klub

egyesület, egylet, kör, társaskör

knock out, KO

ang kiütés (ökölvívásban)

know-how

ang hozzáértés, szakértelem, szakmai fortélyok ismerete, mit-hogyan, módszertár

koalíció

kormányszövetség, (politikai) egyesülés, egyesült pártok, pártközi szövetség, pártszövetség, szövetség, szövetkezés; különböző pártok megegyezése közös kormány alakítására v. ellenzéki összefogásra

kocsma

csapszék, csapház, csárda, italmérés, ivó, talponálló, borozó, söntés, söröző, vendéglő, fogadó

kodifikál

törvényt szerkeszt, törvénybe foglal, írásba foglal

koedukáció

fiúk és lányok együttes nevelése v. oktatása, vegyes osztály

koefficiens

együttható, változó mennyiségek állandó értékű szorzószáma

koegzisztencia

együttes létezés (térben és időben), együttélés, közös előfordulás

koffer

bőrönd, útiláda, útitáska

kognitív

megismerő, észlelő

koherens

összefüggő, összetartozó; szabályszerűen változó; egymást erősítő v. gyengítő, egymásra szabályozottan ható hullámzás, sugárzás

kohézió

(belső) összetartó erő, összetartás

kokain

szunnyadék (BP); délamerikai koka cserje leveleiből kivont kábítószer, ill. helyi érzéstelenítő, fájdalomcsillapító

kokárda

tarajka, szalagrózsa, szalagcsokor

kokettál

kacérkodik, szemez vkivel, kelleti magát (nő)

koktél

szeszes italkeverék, kevert; többféle szeszes italból és ízesítőből kevert, összerázott ital; érdekes keverék, egyveleg, kotyvalék; összejövetel, fogadás

kolerikus

epés, heves, fellobbanó, lobbanékony, ingerlékeny

kolibri

virágmadár (CzF), delice (BM)

kollaboráció

együttműködés; hazaárulás; együttműködés a megszálló ellenséges hatalommal

kollapszus

eszméletvesztés, összeroskadás, öszszeomlás, összeroggyanás; gyakran ájulással járó, rohamszerű vérkeringési zavar

kollaterális

oldalsó, oldalági (rokon); egy oldalon a szomszédot érintő, vele érintkező

kollekció

gyűjtemény; áru(minta)készlet; divatbemutatóhoz új ruhakészlet; összeillő ruhák, kellékek

kollektivizmus

közösségelvűség; a közösség érdekeinek előtérbe helyezése és az egyéni jogok korlátozása; gazdaságban a termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló rendszere; művészetben az alkotó egyéniség önállóságának tagadása, a művészi alkotást a közösség alkotásának tekintő felfogás

kollektív

együttes, közös (folyamodás, jegyzék, tulajdon); gyűjtő (fogalom), csoportos, közösségi, társadalmi, társas, testületi, tömeg-

kolléga

kartárs, munkatárs, szakmai társ, szaktárs, szaki

kollégium

testület; kar, főiskola; tanintézmény szállást adó helye; bentlakásos református tanintézet (Debrecenben), lelkészképző

kollízió

összeütközés, összecsapás (ellentétes erőké); érdekellentét

kollokvium

kisebb egyetemi v. főiskolai vizsga

kollúzió

lélektan összejátszás (tudattalan), összefonódás, összeszövődés

koloniális

gyarmati, gyarmatokra vonatkozó

kolostor, klastrom

rendház, szerzetház, apátság, zárda

kolosszális

hatalmas, mérhetetlen, óriási, nagyméretű, nagyszabású; eget verő, szédületes, nagyszerű, remek, bámulatos, elképesztő

kolosszus

óriási, hatalmas méretű ember, állat v. tárgy

kolónia

gyarmat, telep, telepítés, település; magyar ~ a magyarok összessége, közössége (idegen országban v. városban)

kolumna

oszlop; nyomtatott oldal, hasáb

kombájn

arató-cséplő gép

kombináció

összeállítás, társítás, összetétel, egyesítés, csoportosítás, kapcsolás; gyanítás, hozzávetés

kombinált

együttes, összetett, összesített, kapcsolt (áru), társított, vegyes, teljes körű (bérlet)

komédia

vígjáték; mulatságos, nevetséges eset; hűhó, színészkedés, színlelés, tettetés

komédiázik

bolondozik, mókázik, színészkedik, tettet, alakoskodik

komfort

kényelem; lakásnak bizonyos fokú kényelmet nyújtó felszereltsége; ~os kényelmes, lakályos, otthonos, barátságos (berendezés)

komika

színésznő; vígjátékokban és nevettető szerepekben

komikus

bohókás, furcsa, kacagtató, mulatságos, nevetséges, nevettető, vígjátékba való

komilfó, comme il faut

fr illendő, illedelmes, kifogástalan, jól nevelt

komissió

megbízás, megbízásból történő vásárlás, eljárás; árucsomag (raktárban szállításra készen, megbízásra összeállítva)

komisz

durva, rosszindulatú, gonosz, alávaló, aljas, galád, hitvány, bitang; rossz, vásott, szemtelen, haszontalan, csibész, ebadta; cudar gyalázatos, szörnyű, istentelen, förtelmes, iszonyú, zord, kemény

komisszár

csendbiztos, rendőrbiztos, hatósági biztos; politikai biztos, népbiztos

kommandíroz

parancsol(gat), rendelkezik, igazgat, irányít, vezényel

kommandó

fegyveres kirendelt csapat, különítmény, osztag; különleges rajtaütésekre kiképzett katonai egység

kommentál

értelmez, magyaráz, megjegyzést fűz hozzá, megjegyez, fejteget, kifejt

kommentár

hírmagyarázat; kiegészítő, magyarázó v. bíráló megjegyzés

kommercializmus

üzletesedés, üzleti érdekek uralma

kommerciális

kereskedelmi, üzleti, anyagi

kommersz

kereskedelmi, kereskedő; tömegben gyártott, gyenge minőségű (áru); anyagias (ember); csak anyagi érdekeket, pénztársikert tekintő

kommód

fiókos, fehérneműs bútor

kommuna

közösség; (különböző történelmi időkben) társadalmi-gazdasági csoportosulás, egység

kommunikáció

közlemény, közlés, tájékoztatás; közléscsere (vmely jelrendszer, mint nyelv, taglejtések útján); egymás megértése, érintkezés, kapcsolat

kommunikál

megbeszél, tárgyal, szót ért, vitat; viszonyul, kapcsolatot teremt; kapcsolatban, összeköttetésben van, érintkezik

kommunizmus

Karl Marx elméletére alapuló politikai rendszer

kommunizmus

vörösuralom; vagyonközösség (eredeti értelme)

kommüniké

hivatalos jelentés, hirdetmény, közlemény, nyilatkozat (hang/képhídon, sajtóban)

kompakt

összeálló, tömör; tömörített, tömött, sűrű, szoros; tápláló, tömény, laktató (étel)

kompasz

iránytű, delejtű, mágnestű, tájoló

kompatibilis

összeférő, összeférhető, össze lehet egyeztetni, összekapcsolható, összeilleszthető

kompánia

társaság, század (katonai)

kompenzáció

kárpótlás, kártalanítás, kiegyenlítés; kisebbségi érzés kiegyensúlyozása (vmely többlet teljesítménnyel); megtérítés, viszontszolgáltatás; közvetlen árucsere

kompenzál

kárpótol, kiegyenlít, ellensúlyoz, beszámít

kompetens

feljogosított, illetékes, jogosult; hivatott, képesített, gyakorlott, tapasztalt, irányadó, hozzáértő, jártas, szakavatott, szakértő

kompilál

összeollóz, összemásol, összeír, összeállít, összetákol (egy művet más művek összeollózott részeiből), összehord (adatokat eredeti gondolat nélkül)

komplett

egész, teljes, hiánytalan

komplex

bonyolult, összetett, többsíkú, sokoldalú, sokrétű, szerteágazó, körülményes, kusza, szövevényes, tekervényes, csavaros, gondolkodtató; ~um fn közös rendeltetésű épületegyüttes, épülettömb; ~us fn lelki gubanc

komplikált

bonyodalmas, bonyolult, körmönfont, körülményes, kuszált, nehezen áttekinthető, nehézkes, összegabalyított, összegubancolt, összetett, szövevényes, tekervényes

komplott

összeesküvés, bűnszövetkezés

komponál

zenét szerez; összetesz, összerak, összeállít; alkot, szerkeszt

komponens

összetevő, alkotórész

komposzt

szerves hulladék, trágya (szerves anyagokból kevert); ~ál szerves hulladékból trágyát készít, érlel

kompozíció

összetétel, összeállítás; műalkotás felépítése, belső szerkezete

kompót

befőtt, édes lében főzött gyümölcs

kompresszor

légsűrítő

kompromisszum

alku, (kölcsönös engedményekre alapuló) egyezség, megállapodás, megegyezés; megalkuvás

kompromittál

bajba kever, belebonyolít (vmi ügybe), belemárt vmibe, gyanúba v. hírbe kever, gyanússá tesz, fonák v. kellemetlen v. visszás, helyzetbe ejt v. juttat, jó hírét beárnyékolja, aláássa, rontja v. veszélyezteti, árt a hírének, rossz hírbe hoz, szégyent hoz nevére, csorbát v. foltot ejt jó hírén, árnyékot vet rá

komputáció

számítás, számvetés, számolás

komputer

számítógép; ~izáció számítógépesítés, számítógépes rendszerek bevezetése

koncentráció

elmélyedés, összpontosítás (figyelemé); központosítás, összevonás, tömörítés, tömörülés; sűrűség (vegyi oldatoké); (vércukor) szint

koncentrál

összevon (fegyveres erőket, csapatokat); összpontosít (figyelmet, érdeklődést); sűrít, töményít (oldatot), tömörít, felhalmoz

koncentrikus

egyközepű, közös középpontú

koncepció

alapeszme (műé), elgondolás, felfogás-mód, meglátás, megfogalmazás, nézőpont, nézetek rendszere, tervezés, tervezet, irányvonal, vezérelv; fogamzás, foganás, fogantatás; ~s, koncepcionális előítéleten alapuló, előre eltervelt, elhatározott, kiagyalt, koholt; irányzatnak megfelelő; ~ per kirakatper

koncert

hangverseny, (zenei) versenymű

koncesszió

engedély, hozzájárulás, felhatalmazás; egyedárusítás; kizárólagos jog, működtetési engedély; termelésre, forgalmazásra, terjesztésre, kiaknázásra külföldi v. más vállalkozónak; köztulajdonban lévő terület v. üzem meghatározott időre szóló bérbeadása; kedvezmény, (ár)engedmény, leértékelés

koncipiál

elgondol, kigondol, megfogalmaz, megtervez, szavakba v. alakba önt

kondenzáció

(pára)lecsapódás, kiválás, sűrítés

kondenzátor

áramsűrítő; sűrítő (gőz cseppfolyósítására való berendezés)

kondicionálás

légkiegyenlítés, önműködő szellőztetés; lélekt feltételes válaszok fejlesztése

kondíció

feltétel, kikötés; erőnlét, (egészségi) állapot

kondom

óvszer, védszer (nemi betegségek ellen), fogamzásgátló

konfekció

készruha; készruha gyártás; sorozatban gyártott, nem egyénre szabott ruházati cikkek tömeges ipari előállítása

konferanszié

bemondó, műsorközlő, műsorvezető

konferál

beajánl, bemond, összekötő v. bevezető szöveget mond; műsorvezető, házigazda szellemesen, élcelődve jelenti be a műsor számait

konferencia

előadás, értekezlet, tanácskozás, tanácsülés, vitaülés, megbeszélés, összejövetel

konfetti

apró cukorkák, színes papírkorongocskák (szórni, hinteni való)

konfiguráció

alakzat, térbeli elhelyezkedés, térszerkezet (atomok térbeli elrendeződése); számítógépes rendszer (hardware) bizonyos elemeinek összessége

konfigurál

rendszert összeállít, felépít, rendszerbe beépít

konfirmál

jóváhagy, megerősít (vallásában, hitében, igazában),

konfiskál

elkoboz, lefoglal, kisajátít, zár alá vesz

konfliktus

civódás, ellentét, feszültség, harc, küzdelem, marakodás, nézeteltérés, pörlekedés, veszekedés, viszály, viszálykodás, vita, összekülönbözés, összeugrás, összeütközés, összetűzés, összeveszés, összezördülés, súrlódás, szóváltás, torzsalkodás, véleménykülönbség, villongás; lelki tusa, belső válság, vívódás

konflis

egylovas (kényelmes, személyszállító) bérkocsi, fogat

-konform

utótag megfelelő; piac~ keresletnek megfelelő, áruforgalommal összhangban lévő

konformista

az uralkodó felfogás elvtelen híve, elvtelenül alkalmazkodó ember

konföderáció

államszövetség, szövetség teljesen független államok között

konfrontáció, konfrontálás

szembeállítás, szembesítés, álláspontok szembesülése, ütközése

konfúzió

zavar, zavarodottság, zűrzavar, összezavarás, összetévesztés, összevisszaság, fejetlenség, szórakozottság

konglomerátum

egyveleg, elegy, halmaz, halom, rakás; ipartársulás, tőkehalmaz; össze nem tartozó elemek együttese; azonos tőkéscsoport tulajdonában levő különféle iparágakhoz tartozó termelő egységek összessége

kongregáció

katolikus (hitbuzgalmi) egyesület, gyülekezet

kongresszus

értekezlet, küldöttgyűlés, nagygyűlés, tanácskozás; nagyszámú és magas rangú résztvevőkkel v. küldöttekkel tartott országos v. nemzetközi összejövetel

kongruens

megegyező, megfelelő, megférő, egybehangzó, egybevágó, összeillő, összeférő

konjugáció

nyelvt igeragozás (indoeurópai nyelvekben)

konjugál

igét ragoz; egyesít, összeköt

konjunktúra

viszonyok kedvező alakulása, körülmények kedvező találkozása, gazdasági fellendülés

konklúzió

befejezés, következmény, következtetés, levezetés, okoskodás, okfejtés, kibontás, megállapítás, tanulság, végkövetkeztetés, végső eredmény, végeredmény, záradék, zárótétel, zárószó

konkordancia

összhang, összehangzás, megegyezés, kiegyezés, egyezség

konkordátum

egyezmény, megegyezés, megállapodás; főleg vmely állam és a Vatikán kölcsönös viszonyát szabályozó szerződés

konkretizál

megköt (szerződést); leszűkít, pontosít, érzékelhetően, kézzelfoghatóan példákkal, részleteiben megmagyaráz, határozott szavakba foglal, tételesen megfogalmaz, vonatkoztat; gyakorlatba átvisz, megvalósít

konkrét

érzékelhető, gyakorlati, tapasztalati, tárgyi, tényleges, tényszerű, való, valóságos, kézzelfogható, megbízható (adat), meghatározott, nem elvont, pontos; ~an ténylegesen, kézzelfoghatóan, érzékelhetően, tárgyiasan, tárgyszerűen, tényszerűen, esetről-esetre; ~ eset egy megtörtént, egy bizonyos eset

konkurál

versenyez, verseng, vetélkedik; pályáz, pályázik, folyamodik, indul

konkurrencia

üzleti versenytárs; üzleti versenytársak összessége; versengés, verseny

konkurrens

versenytárs, vetélytárs

konnektor hálózati csatlakozó(aljzat), dugalj, (fali) dugaszoló aljzat

 

konnotáció

felhang, mellékzönge; a szó jelentését árnyaló, kiegészítő jelentés

konspirál

összeesküszik, összeesküvést sző, vkivel forral v. tervez vmit, fondorkodik, titkolódzik, titokban összebeszél, súg-búg; tiltott, törvényellenes mozgalomban vesz részt

konstans

fn állandó, nem változó mennyiség; mn változatlan

konstatál

észlel, észrevesz, felismer, kimutat, tényként észlel, megállapít, tapasztal; jelez, kijelent, kimond, megemlít, megjegyez, rámutat

konstelláció

helyzetkép (PSz); (dolgok, körülmények, égitestek) állása, együttállása; különösen a Napnak, Holdnak, bolygóknak az állatövi csillagképekhez viszonyított helyzete a földről nézve

konstitúció

alkotmány; szervezet, testalkat

konstruál

alkot, létrehoz, szerkeszt, megtervez

konstrukció

elgondolás, elképzelés, megtervezés, megszerkesztés, szerkesztés, szerkezet, terv, tervezés, tervezet; vminek a berendezése, felépítése, megszervezési módja, szerkezete

konstruktív

alkotó, építő

konszenzus

egyöntetű vélemény, egyetértés, beleegyezés, egyezség, megállapodás, megegyezés, hozzájárulás, jóváhagyás

konszern

érdek- v. érdekeltséghálózat, vállalat- v. vállalkozásegyüttes; egy tőkecsoport által irányított látszólag önálló vállalatok összessége

konszignáció

jegyzék, jegyzékbe foglalás, kimutatás, összeírás

konszolidáció

megszilárdulás, állandósulás, helyreállás, megerősödés, rendezettség, rendeződés

konszolidál

rendez, rendbe hoz, állandósít, tartóssá tesz, megerősít, megszilárdít; kölcsönt hosszú lejáratú adóssággá alakít

konszonáns

fn mássalhangzó; mn kellemesen összecsendülő, együtthangzó

kontaktus

érintkezés, kapcsolat

kontaminálódik

szennyeződik, megfertőződik; összekeveredik, összevegyül

kontemplatív

szemlélődő, elmélkedő, elmélyedő

kontextus

szövegkapcsolat, (szövegbeli) összefüggés

konténer

tartó, tartály; (zárt) szállítótartály

kontinens

földrész, szárazföld

kontingens

állomány, létszám, hányad, mennyiség, osztályrész, részarány

kontinuitás

folytonosság, folyamatosság

kontó

számla, folyószámla; tartozás, adósság (folyószámlára, könyvbe feljegyzett)

kontra-

ellen-, ellene, ellenkező irányú

kontradikció

ellentmondás; ellenvetés, tiltakozás

kontrakaríroz

meghiúsít, elgáncsol, keresztezi más számításait, megfúr

kontraktus

szerződés, megállapodás, egyezmény, egyezség, megegyezés

kontraszelekció

ellenkiválasztás, rossz kiválasztás, ellenkiválasztódás

kontraszt

éles ellentét, szembetűnő különbség; a fénykép legvilágosabb és legsötétebb pontjai közötti fénybeli különbség

kontráz

zene kísér (vmely dallamot mélyebb fekvésben); megerősít, tetéz (vkinek az állítását); fékez, lassít

kontroll

ellenőrzés, felügyelet, felülvizsgálat, irányítás, szabályozás, vezérlés; ~ál felügyel, felülvizsgál, figyel, szemmel tart, utána néz, rákérdez, ellenőriz, hatalmában tart, irányít, ural; ~-csoport összehasonlítási, viszonyítási csoport (tudományos kisérletekben)

kontúr

vmely tárgy körvonalai

konvektor

zárt fűtőtest; gázfűtőtest (MI); gázfűtéses szerkezet, amely a meleg levegő mozgását biztosítja

konvencionális

bevett, elcsépelt, elfogadott, elkoptatott, hagyományos, illendő, közkeletű, közmegegyezéses, közönséges, (köz)szokásos, megmerevedett, megszokott, mindennapi, ósdi, semmitmondó, untig hallott v. látott, üres

konvenció

alku, bevett szokás, elcsépelt dolog, játékszabály, közszokás, viselkedési szabály; nemzetközi megállapodás, megegyezés, egyezmény, egyezség; jelölőgyűlés; Democratic v. Republican Convention az Amerikai Egyesült Államokban: a párt elnökjelöltjét megválasztó pártértekezlet, pártösszejövetel

konveniál

megfelel, kielégít, fekszik neki, kedvére van

konvergál

közös érdek, irány, pont felé halad, egy irányba halad; összehajlik, összetart

konvertál

más pénznemre átvált, más rendszerbe áttesz, átalakít

konvertibilis

átváltható (pénznem)

konverzió

átalakítás, átváltoztatás; átváltás, áttérés, vallásváltoztatás; lélekt átfordítás; lelki jelenségek testi tünetként való megjelenése

konzekvencia

következmény, folyomány; következtetés; következetesség, állhatatosság

konzekvens

következetes, állhatatos

konzerv

tartósított élelmiszer (gyümölcs, főzelék, hús, készétel, légmentesített dobozban v. üvegben)

konzervativizmus

hagyományok, értékek védelme; régi, túlhaladott dolgok megőrzése, maradiság

konzervatív

hagyományőrző, hagyományokhoz tapadt, (túlzottan) ragaszkodó

konzervatórium

zeneművészeti főiskola

konzervál

megőriz, régi állapotban fenntart, állandósít, tartósít, befőz, elrak, eltesz; megóv, megvéd, védelmez, karbantart; ~ódás eredeti állapotban való fennmaradás

konzílium

megbeszélés, eszmecsere, tanácskozás; értekezlet

konzorcium

időleges szövetkezés, tőkeösszevonás vmilyen nagyobb pénzügyi műveletre, együttes tőkebefektetésre

konzul

külügyi tisztviselő; ~átus külképviselet (főleg gazdasági ügyekkel, útlevélügyekkel és érdekvédelemmel foglalkozó hivatal)

konzultáció, konzultálás

tanácskozás, (orvosi) vizsgálat, megbeszélés (tanárral), szakértők tanácskozása (egy bizonyos kérdésben), tanácsadás, tanácskérés, véleményadás, véleménykérés

konzultál

(szak)tanácsot, véleményt kér v. ad

konzum

lat, ném fogyasztás, fogyasztási szövetkezet, üzemi bolt

konyak

borpárlat

kooperáció

együttműködés, összedolgozás

kooptál

jelöl, új taggal bővít, új tagot vesz fel (választók beleszólása nélkül)

koordináció

mellérendelés, összehangolás, (össze)egyeztetés

koordinátor

szervező, irányító

kopula

kötelék, kapocs, kapcsolószerkezet

korall

tengeri virágállat

kord

bordázott szövet

kordiális

szívélyes, kedves, nyájas, barátságos, baráti, meghitt, bensőséges; készséges, előzékeny

kordon

kifeszített kötél, vmely terület lezárására, katonai v. rendőri záróvonal, zárólánc (sorfal)

koreográfia

mozdulattervezés, táncírás

korifeus

kimagasló, vezető személyiség (néha mókás árnyalattal)

korreferátum

(felkérésre tartott) hozzászólás, kiegészítő kiselőadás

korreferens

társelőadó, előadó társ

korrekció

javítás, helyesbítés, helyreigazítás

korrekt

becsületes, tiszta, nyílt, egyenes, őszinte, igaz, feddhetetlen, megbízható, helyes, helyénvaló, hibátlan, illendő, illő (beszéd, felfogás, kifejezés), jogos, kifogástalan, pontos (kezelés), megengedett, rendes, szabályszerű, szabatos, törvényes, törvényszerű; ~úra nyomdai (első) levonat, kefelenyomat; nyomdahibák javítása

korreláció

kölcsönös viszony, összefüggés, egymástól való függőség; mat két valószínűségi változó közötti nem függvényszerű kapcsolat

korrepetál

felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet

korrepetitor

házitanító, magántanító; oktató karnagy

korridor

folyosó; keskeny, összekötő földsáv

korrigál

helyesbít, javít, kijavít (hibát, tévedést)

korrodál

vmilyen anyag (főleg fém) felületét kimarja, megtámadja, szétmállasztja (sav, levegő, víz); ~ódik revesedik, rozsdásodik, elpusztul, tönkremegy (fém)

korrózió

revesedés, rozsdásodás, fémpusztulás, kimaródás; az anyag belseje felé haladó rongálódás, romlás

korrumpál

megveszteget, lefizet, megvesz, lekenyerez, lepénzel, megken; megront, elzülleszt

korrupció

erkölcstelenség, erkölcsi züllés, sikkasztás, visszaélés, megvesztegethetőség, vesztegetés, vesztegetettség, métely, posvány, romlás, romlottság

korrupt

megvesztegethető, megvásárolható, lefizethető, megkenhető, becstelen, bűnös, csaló, erkölcstelen, romlott, züllött, tisztességtelen

korvett

könnyű, gyorsmenésű felderítő hadihajó, kísérő naszád

korzó

sétány, sétáló út, sétáló utca; régen társasági érintkezésre is szolgáló divatos hely

koszt

étel-ital, élelem, eleség, eledel, ennivaló, táplálék, harapnivaló, útravaló, étkezés; élelmezés, ellátás

kosztüm

jelmez, öltözék, ruházat, viselet, női öltözék (azonos anyagból készült kabátka és szoknya)

kotlett

bordaszelet, karaj

kozmetika

szépészet, szépségápolás, arc-, bőr- v. testápolás; csinosítás, szépítgetés, hibák elpalástolása

kozmetikáz

szépít vkin, vmin; kikészít; gúny javítgat, szépítget

kozmikus

világegyetemmel, világűrrel, mindenséggel kapcsolatos, onnan származó; űrkutatással kapcsolatos; ~ rend a világegyetem működési rendszere, égi rend, égrend

kozmogónia

égitest tan, teremtéstan (BL); a világegyetem, az égitestek keletkezésének és fejlődésének tana v. tudománya

kozmológia

világűrtan (VJ), mindenségtan (BL); a világmindenséggel mint egésszel, tér-, időszerkezetével foglalkozó tudomány

kozmonautika

űrhajózás

kozmopolita

világpolgár, főleg értelmiségi (aki saját népéhez, nemzetéhez, annak hagyományaihoz, műveltségéhez már nem tud v. nem akar kötődni)

kozmosz

csillagvilág (MA), égrend (BL), világegyetem, világűr

kód

(megállapodás szerinti) jelábécé, jelrendszer, jelképrendszer; rejtjeles ábécé kulcsa, megfejtése; ~ol szöveget, üzenetet átír, titkosít, rejtjelez (vmely jelrendszer szabályai szerint)

kódex

kéziratos, rendszerint képekkel díszített régi könyv

kódex

törvénykönyv, szabályzat, szabálygyűjtemény, irányelvek foglalata

kógens

feltétel nélkül kötelező, alkalmazandó, előírt, törvényszabta, megszabott, hivatalos

kókler

szélhámos, szemfényvesztő, széltoló, csaló, csirkefogó, csepűrágó

kólika

hascsikarás, hasgörcs, bélgörcs, szélbaj, szélkén

kóma

halálközeli álom (MA), mély kábultság; halálközeli eszméletlen, önkívületi, öntudatlan állapot

kópia

másolat, utánzat

kórus

énekkar, dalkör, dalárda; énekkarra írt zenemű; egyházi karzat

kóstol

ízlel, belenyal; kísérletezik, tapasztalatot gyűjt

krach

csőd, pénzügyi összeomlás, bukás; baj, kellemetlenség; erős zaj

krakéler

kötekedő, garázda, mindenkivel kikezdő ember

krampusz

ördög, ördögnek öltözött személy (Mikulás, Miklós napján)

krapek

ember, férfi, alak, fickó, mókus, pali, pofa, szivar, tag, ürge

kráter

bombatölcsér, tűzhányó torok

kreativitás

alkotóképesség, teremtő erő

kreatív

alkotó, termékeny, ötletes

kreatúra

teremtmény, csinálmány; elvtelen, gerinctelen személy, akit pártfogója mint eszközt használ

kreáció

alakítás, alkotás, csinálmány, mű

kreál

alkot, létesít, teremt; alakít, játszik (szerepet)

kredenc

pohárszék, konyhabútor

kredit

credit

krematórium

halotthamvasztó

kreol

lesült, sárgás vagy olajbarna bőrszín

krepp

redőszövet; túlsodrott, összeugró fonal v. az abból készült szövet

kretén

agyalágyult, bamba, bárgyú, barom, buta, együgyű, elmeroggyant, féleszű, félkegyelmű, gyagya, gyagyás, gyengeelméjű, golyós, hatökör, hibbant, hülye, kelekótya, korlátolt, lüke, ostoba, szamár, tökfilkó, tökkelütött, tyúkeszű; ~izmus gyengeelméjűség, agyalágyultság, gyagyaság; testi és szellemi fejletlenség

krédó

hiszekegy; hitvallás; alapelv

krém

édesség, kevercs (tejből, tejszínhabból csokoládéval v. más anyaggal ízesítve); kence, kenőcs, pép; színe-java (társaságé); ~színű sárgásfehér, csontszínű, nyers színű

kréta

íróföld

krimi

bűnügyi film, regény v. színdarab; ~nális bűnügyi, büntetőjogi; rossz, cudar, csapnivaló, pocsék; ~nalista büntetőjogász, büntetőjog szak-embere; ~kriminalisztika bűnügyi nyomozástan (gyakorlati tudományág); ~nálpedagógia bűnügyi neveléstan; ~nálpszichológia bűnügyi lélektan; ~nológia bűnügytan, bűnügytudomány

krinolin

fr abroncsszoknya, abroncsos szoknya, bő szoknya; vékony acélabroncsokkal kifeszítve

kripta

sírbolt, földalatti sírrekesz, sírhajlék, altemplom, rejtek (BP)

kriptográfia

titkosírás, rejtjeles írás; ennek rendszere v. kulcsa

kristály

jegec, jéglencse; ~tiszta átlátszó; ~osodik jegecesedik, jegecül, jeged; kialakul, kiforr (gondolat); ~víz ásványvíz, forrásvíz, borvíz

kritérium

értékmérő, fokmérő; irányelv, mérték; ismérv, ismertető(jel), meghatározó, megkülönböztető jel, jegy v. sajátosság, fontos, döntő tényező, föltétel, követelmény, vezető szempont

kritika

bírálat, bíráló elemzés, műbírálat

kritikus

mn válságos, veszedelmes (állapot), elhatározó (pillanat), (sors)döntő, fontos, jelentős (esemény), bajos, csiklandós, kényes, nehéz, nehezen megoldható (kérdés, ügy), fürkésző, kérdő, kutató, vizsgáló (pillantás, tekintet); fn bíráló, műbíráló

kritizál

bírál, bírálgat, gáncsoskodik, leszól, ócsárol, szapul

krizantém

katalinrózsa, télimargitvirág, temetőrózsa, Boldogasszony tenyere

krízis

baj, döntő fordulat, fordulópont, szorultság, szükség, veszély, veszedelmes állapot, válság, válságos helyzet v. időpont, válság csúcspontja, tetőpontja; ~intervenció gyorssegély nyújtás (válsághelyzetben)

kroki

karcolat, vázlat

kronológia

időrend, időbeli sorrend; időszámítás tana, tudománya

kronométer

időmérő, óra; csillagászati észlelésekhez, hajók és repülőgépek helymeghatározására használt, különlegesen pontos óra

krónika

középkori történetírás műfaja, illetve az események feljegyzése időrendi sorrendben

krónika

beszámoló, híradó (napi, heti, havi, évi); állandó rovat (rendszeres beszámoló a sajtóban vmilyen tárgykörről)

krónikus

idült, megrögzött, régi, tartós

krumpli

(<Grundbirne ném) burgonya, csucsorka, földi alma, pityóka

krupié

croupier

kubikos

földmunkás, napszámos

kucsma

prém- v. bársonyföveg, kalpag, sapka, süveg

kugli

teke(játék)

kuka

(Keller und Knappich Augsburg német gyár kezdőbetűi) szeméttartály, hulladéktartály v. láda; szemetet szállító gépkocsi

kukker

látcső

kulák

or zsírosparaszt, jobbágy, pór

kulissza

színfal

kulmináció

csúcspont, tetőpont, tetőzés, delelés

kulminál

delel, eléri csúcspontját, kicsúcsosodik, legfelső fokát éri, tetőpontra hág, tetőzik

kultikus

szertartásos, valláshoz, hitélethez, vallásgyakorlathoz, vallási szertartáshoz tartozó

kultivál

gyakorol, művel, űz; termel

kultivátor

sorközművelő kapa; talajművelő gép talaj lazításra, gyomirtásra

kulturális

művelődési, hagyományokkal kapcsolatos

kulturált

művelt, kiművelt, olvasott, tanult, képzett, pallérozott, csiszolt, jómodorú, jól nevelt, előkelő, igényes, választékos, ízléses (otthon, öltözködés, viselkedés)

kultusz

tisztelet, emlékápolás; imádat, szertartás, vallási szertartások együttese, vallásgyakorlat

kultúra

termelés, termesztett növény, ültetvény, művelt terület; lelki és szellemi élet, (köz)műveltség, művelődési kör; közösségi v. népi v. nemzeti hagyományok összessége; ~teremtő hagyományteremtő

kultúrantropológia

művelődéstan (MA), néprajz; az emberi műveltség egyetemes jegyeivel foglalkozó tudományág

kultúrtörténet

művelődéstörténet, társadalomtörténet

kumulatív

halmozódó, halmozott, összesített, felhalmozódó

kuncsaft

ügyfél, üzletfél, vevő, vásárló, megrendelő

kunszt

hozzáértés, ügyesség, ami egy nehéz feladat megoldásához szükséges

kupec

szlovák kereskedő, árus, üzér, kalmár, lócsiszár, csihellér; haszonleső, nyerészkedő; ~kedik tisztességtelenül, nyerészkedő módon üzletel

kupé

(kocsi)fülke, kocsiszakasz (vonaton)

kupleráj

nyilvános ház, örömtanya; lebúj; rendetlenség, felfordulás, összevisszaság, zűrzavar

kuplé

műdal, dal; rendszerint időszerű utalásokat tartalmazó, ismétlődő szerkezetű mulatóhelyi élcdal, gúnydal

kuplung

tengelykapcsoló

kupon

szelvény v. jegy leszakítható része

kuratórium

gondnokság, irányító testület, kezelőszerv (alapítványé)

kurátor

gondnok, vagyonkezelő, felügyelő, gyám

kurbli

forgattyú; hajtókar, indítókar, tekerő

kuriózum, kuriozitás

érdekesség, furcsaság, ritkaság, különlegesség

kurrens

folyó (ügy, írás); gyakori, szokásos; kapós, felkapott, keresett, népszerű, közkedvelt, közkeletű, kelendő (áru); jelenleg is megjelenő (folyóirat, időszakos kiadvány)

kurtizán

király szeretője, félvilági hölgy, (költséges) örömlány, ágyas

kurzív

dőlt (betű)

kurzus

tanfolyam; tőzsdei értékpapírok árfolyama

kúra

orvoslás, kezelés, gyógymód, fürdőzés; meghatározott ideig tartó és időszakonként megismételhető v. megismételendő gyógyító eljárás

küret

terhesség megszakítása, méhkaparás, méhkaparó kanál

kvalifikáció

képesítés, képzettség, minősítés, értékelés

kvalifikál

képesít; képzettséget elismer, kinyilvánít; minősít; értékel; osztályoz, rangsorol

kvalitatív

minőségi

kvalitás

minőség; milyenség, kiválóság, jó minőség; érték, képesség; jó tulajdonság, adottság, hajlam, jelleg

kvantitatív

mennyiségi

kvantum

anyagrészecske és hozzátartozó erélymennyiség

kvartett

zene négyes; négy énekhangra v. négy hangszerre írt zenei mű; az ezt megszólaltató művészegyüttes

kvártély

katonai szállás, szállás(hely), (al)bérleti lakás, kibérelt lakás

kvázi

majdnem, mintegy, szinte; (előtagként) látszólagos, nem igazi, csak annak a látszatát keltő, körülbelüli, megközelítő

kvintesszencia

vminek a lényege, veleje

kvintett

zene ötös; öt énekkhangra, hangszerre írt zenei mű, az ezt megszólaltató művészegyüttes

kvittek vagyunk

megfizettünk egymásnak, kifizettük azt, amivel tartoztunk egymásnak

kvíz, kvízjáték

szellemi vetélkedő; "Ki mit tud?" "Kérdezz, felelek!" játék a képcsatornán

kvóta

hányad, arányos rész, meghatározott termelési szint, termelhető mennyiség